11.1.16

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ… TO MΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ


O MΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ (Β´ ΘΕΣ, 2), ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

«Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται»(Β΄ Θεσ. 2, 7).
Προφητικός λόγος τῆς Β´ Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή. Ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Ἀντίχριστο. Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου: «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ», σελ. 119, τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

Προετοιμάζουν τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου

Τὰ ὁργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ...
καθάρματα τῆς ἀνθρωπότητος ποὺ αἰματοκυλίουν τοὺς λαούς, θὰ «καταλύσουν τοὺς παγκόσμιους νόμους: «Οὐ κλέψεις» (κλέβουν τὶς περιουσίες τῶν λαῶν), «οὐ μοιχεύσεις» (αὐτό, πρό πολλοῦ τὸν κατήργησαν καὶ προχώρησαν στὴν ἀνωμαλία, τὴν παιδαιραστία, στὴν κτηνοβασία). «Οὐ φονεύσεις» (ἀνάβουν φωτιές πολέμου καὶ καὶ κάνουν ἐθνοκαθάρσεις τῶν λαῶν! Προωθοῦν τὸν παγκόσμιο ἐκφυλισμό καὶ τὴν ἀναρχία, γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
–Στὴν Πατρίδα μας οἱ μασόνοι καὶ οἱ ἄθεοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, δουλεύουν γι᾽᾽αὐτούς, μὲ τὰ μνημόνια καὶ τοὺς ἀνήθικους νόμους ποὺ ψηφίζουν.
Ξεριζώνουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐξαφανίζουν τὴν Ἑλληνική Οἰκογένεια καὶ ξεπουλοῦν τὴν Ἑλληνικῆ Πατρίδα.
Ὁ Ἑλληνικός λαός ποδοπατεῖται καὶ ζητᾶ ἐπεγνωσμένα βοήθεια. Συχάθηκε ὅλα τὰ κόμματα ποὺ τοῦ ἔκλεβαν τὴν ψῆφο του μὲ τὰ ψέματα ποὺ τοῦ ἔλεγαν. Τοῦ ἀρπάξαν τὸ πορτοφόλι του, τὴν σύνταξή του, τὸ σπίτι του, τὸ χωράφι του, γιὰ νὰ πληρώσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐκεῖνοι κατέκλεψαν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικό δημόσιο. Τὸν ἀναγκάζουν τώρα νὰ γίνει μετανάστης στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ ζήση! Τὸν διώχνουν ἀπὸ τὴν Πατρίδα του, γιὰ νὰ τὴν χαρίσουν σὲ μουσουλμάνους καὶ τζιχαντιστές!!!
Καὶ ἐπειδὴ τὸ καζάνι βράζει καὶ φοβοῦνται ῎ἔκρηξη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικό λαό, γιὰ νὰ τὸν δέσουν χειροπόδαρα καὶ νὰ μὴ μπορέση νὰ σηκώσῃ κεφάλι καὶ νὰ διαμαρτυρηθῆ θὰ τοῦ ἀρπάξουν καὶ τὴν Ἑλληνική ταυτότητα του γιὰ νὰ τοῦ πασάρουν, χωρὶς νὰ τὸν ρωτήσουν, τὴν κάρτα του πολίτου, μὲ τὸ μικροτσίπ τῆς παρακολούθησης καὶ τοῦ ἡλεκτρονικοῦ φακελώματος!!! ΟΧΙ, μαριωνέτες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, δὲν θέλουμε τὴν ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ, κρατῆστε την γιὰ τὸν ἑαυτό σας καὶ γιὰ τὰ ἀφεντηκά σας.
Τοὺς πολιτικούς μας τοὺς συχάθηκαν πλέον οἱ Ἑλληνες πολίτες καὶ δὲν τοὺς ἔχουν καμία ἐμπιστοσύνη. Ἀλλὰ κάνουν κάτι φοβερό: Ἀντί νὰ στραφοῦν πρὸς τὸν Θεό με μετάνοια καὶ νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ νὰ σωθοῦν, μένουν ἀπαθὴς θεατὲς καὶ περιμένουν τὸν θάνατό τους, ἐπιλέγοντας τὴν ἀποχή ἀπὸ τὶς ἐκλογές, γιὰ ἐκδίκηση καὶ πέφτουν σὲ μεγαλύτερη παγίδα, ποὺ ἔχουν στήσει οἱ σκοτεινές δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποίησης. Αὐτή ἡ ἀντίδραση εἶναι πιο ἐπικίνδυνη, γιατί; 1) Μὲ λιγότερους ψήφους βγαίνουν αὐτοί, ποὺ θέλει τὸ μασονικό σύστημα καὶ 2) ἀκόμη φοβερότερο· Ὅταν παύσουν νὰ ψηφίζουν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες, θὰ ἔρθη ἀναρχία. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις. Θέλουν νὰ καταλυθῆ κάθε ἐξουσία, γιὰ νὰ κυβερνήση ὁ Ἀντίχριστος. (Γιὰ ὅλα αὐτὰ μιλᾶ στὸ βιβλίο του «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀπὸ τὸ 1976).
Ενὰ μικρό ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Οἱ χριστιανοί τῶν ἐσχάτων καιρῶν», σελ. 119

«Ἂν καὶ δὲν ἔφθασε ἀκόμα ἡ ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προηγεῖται ὅμως ἡ ἐπεξεργασία.
Ἡ ἁμαρτία εἶνε σαράκι μέσα σ᾿ ὁλόκληρη ἀνθρωπότητα. Ἐργάζεται μυστηριωδῶς, δημιουργεῖ διάβρωσι, τῆς ὁποίας ἀποτέλεσμα εἶνε ὁ ἐκφυλισμὸς τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ἁμαρτία, ὅπως τὸ μικρόβιο μέσα στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, δουλεύει, προχωρεῖ συνεχῶς, μέχρι νὰ τὸν διαλύσῃ καὶ νὰ τὸν καταρρίψῃ. Ἔτσι θὰ καταλυθῇ στὴν ἀνθρωπότητα κάθε ἐξουσία, θὰ ἔρθῃ ἀναρχία καὶ ἐκφυλισμὸς στὸν κόσμο «καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος».
Ὁ ἄνομος – ὁ Ἀντίχριστος

«Καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ»(Β´Θεσ. 2,8).
Ὁ ἀντίχριστος λέγεται «ἄνομος», γιατὶ δὲν θέλει κανένα νόμο. Ὁ κόσμος κυβερνᾶται μὲ νόμους. Ὁ καλύτερος νόμος, ποὺ ἔβαλε ὁ Θεὸς μέσα στὸν ἄνθρωπο, εἶνε ὁ νόμος τῆς συνειδήσεως. Ἂν τὸν ὑπακούαμε, δὲν θὰ εἴχαμε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπινους νόμους. Ἔπειτα ἔδωσε τὸ Δεκάλογο. Τὸ «οὐ κλέψεις» εἶνε παγκόσμιος νόμος. Καὶ ὅμως τὸ «οὐ φονεύσεις» τὸ «οὐ μοιχεύσεις»…, οἱ παγκόσμιοι αὐτοὶ νόμοι, θὰ ἔρθῃ ἐποχὴ ποὺ θὰ καταργηθοῦν. Θὰ τοὺς καταργήσῃ ὁ ἄνομος. Δὲ᾿ θ᾿ ἀφήσῃ κανένα νόμο.
Μήπως ὁ ἀνήθικος νόμος τῶν ομοφυλλοφύλων, νὰ παντρευονται ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοί καὶ θηλικοι μὲ θηλικοί, ποὺ ψήφισαν 194 βουλευταί τῶν ἑλλήνων, τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, δὲν ἔγινε γι᾽αὐτὸ τὸ σκοπό;
Ἀλλὰ ἀς ὁψεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος καὶ οἱ βουβοὶ ἐκεῖνοι ἐπίσκοποι, ποὺ περιθάλπουν τοὺς ἐγκληματίες τοῦ νόμου.
Λίγοι ἐπίσκοποι μίλησαν καὶ ἀναστατώθηκαν οἱ ἔνοχοι.
Ὑπεύθυνη γιὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ νόμου δὲν εἶναι οἱ ἄθεοι πολιτικοί, ἄλλα οί δεσποτάδες ποὺ τοὺς περιθάλπουν.

hellasforce.com


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.

Συνολικές προβολές σελίδας

facebook