14.10.16

Θανάσιμα πληγωμένοι παράφρονες;

Ἐπ᾽ ἀφορμῇ ἀπαντήσεως ἀναδημοσιεύω ἕνα μικρὸ κείμενο ποὺ ἀντανακλᾶ τὴν ἀφόρητο πραγματικότητα, περιγράφοντας....
ὁλίγα αὐτονόητα τετριμμένα, τὰ ὁποῖα γνωρίζουν ἅπαντες ἐκτὸς τῶν ἀθεράπευτα ἀφελῶν, τῶν χρησίμων ἠλιθίων, τῶν γελοίων ὑποκριτῶν καὶ τῶν πληρωμένων ὑπαλλήλων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ποὺ ὑποστηρίζουν τὶς θέσεις τῶν γερακιῶν τῆς Οὐάσινγτον καὶ τὶς ἐγκληματικὲς μεθοδεύσεις τῆς CIA.

α. Τὸ θηρίο ΗΠΑ εἶναι θανάσιμα πληγωμένο.
ΝΑΤΟ καὶ ΗΠΑ εὑρί
σκονται σὲ κάθετο πτώση – ἡ κραταιὰ κάποτε CIA, ποὺ ἀνέβαζε καὶ κατέβαζε κυβερνήσεις κατὰ βούλησιν, ἔστηνε χοὖντες καὶ πραξικοπήματα μὲ εὐκολία παιδικοῦ πάρτυ, σήμερα ἀδυνατεῖ νὰ προκαλέσῳ ἔστῳ καὶ ἕνα πραξικόπημα στὴν Τουρκία (μιλιταριστικὸ φυτώριο), ὅπου ἡ FSB τῶν Ρώσσων τοὺς ἔπαιξε σὰν τὴν γάτα μέ τὸ ποντίκι.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Συρία, ἐκεῖ ἔγινε τὸ «Στάλινγκραντ» γιὰ τὶς ΗΠΑ.

β. Σέκτα παραφρόνων μανιακῶν ἔριξε τοὺς διδύμους πύργους καὶ στὴν συνέχεια ἔπνιξε στὸ αἷμα, διαλύοντας τόσα κράτη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βορείου Ἀφρικῆς.
Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος (ISIS) εἶναι δημιούργημα αὐτῶν τῶν παραφρόνων, τὸ ὁποῖο χρηματοδοτοῦν καὶ ἐξοπλίζουν γιὰ νὰ τρομοκρατῇ, νὰ δολοφονῇ, νὰ κατακρεουργῇ κυριολεκτικὰ ἀνθρώπους, νὰ καταστρέφῃ κοινωνίες, κράτη καὶ πολιτισμούς.
Λυσσαλέα ἔχουν πέσει στὴν προπαγάνδα ἐναντίον τοῦ Τρᾶμπ, καθὼς ὁ Τρᾶμπ (δείχνει  νὰ) θέλῃ νὰ σταματήσῃ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν πολέμων (Made by USA), καθὼς ἐπίσης ἐδήλωσε δημοσίως πὼς αὐτοὶ οἱ μανιακοὶ ἐδημιούργησαν τὸ ISIS.

Τὰ καλὰ αὐτὰ παιδιὰ τοῦ club διέλυσαν τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύη (ἡ Αἴγυπτος ἐγλύτωσε στὸ παρὰ πέντε, χάρις στὸν Σίσσυ) καὶ τὸ ἴδιο θὰ συνέβαινε καὶ στὴν Συρία, ποὺ δὲν θὰ ὑπῆρχε πλέον ἐὰν δὲν ἐπενέβαινε ἡ Ρωσσία.

Ἡ ἀπόγνωσις τῶν καταῤῥακωμένων γερακιῶν τοῦ Πενταγώνου τοὺς ἔχει ὡθήσει σήμερα νὰ ἀπειλήσουν τὴν Ρωσσία μὲ πυρηνικὸ πόλεμο.
Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης
filonoi.gr


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.

Συνολικές προβολές σελίδας

facebook