17.6.16

Ο κλοιός σφίγγει επικίνδυνα και οι Έλληνες κοιμούνται


Ἡ ἐθνοκτόνος κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρᾶ ἀκάθεκτη στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου της, δίχως νὰ...
ὑπάρχει κάποιος ἢ κάτι στὸν ὁρίζοντα ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἀνακόψει αὐτὴν τὴν πορεία.
Τὸ σχέδιο ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἰσοπέδωση τῶν Ἕλλήνων πολιτῶν κινεῖται ἀπὸ πολλές πλευρές. Ἡ ἄγρια φορολόγηση τῶν πάντων, ἡ σφαγὴ τῶν συντάξεων, τὰ capital controls καὶ ἡ προωθούμενη ἐπιβολή ΜΟΝΟ πλαστικοὺ χρήματος στὶς συναλλαγές μας, ἡ ἠλεκτρονική δικτατορία, ἡ καλπάζουσα ἀνεργία, ἡ νεοταξικὴ, νεο-μαρξιστικὴ ἐπίθεση στὶς δομές τῆς Παιδείας ποὺ ἀκόμη θυμίζουν Ἑλλάδα καὶ Ὀρθοδοξία καὶ – βεβαίως – τὸ καυτὸ ζήτημα τῆς λαθρομετανάστευσης, ἀποτελοῦν ἐκφάνσεις αὐτοῦ τοῦ ἀνίερου σχεδίου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη.
Εἰδικότερα, ἡ μανία ὑπερφορολόγησης ποὺ ἔχει καταλάβει τὴν κυβέρνηση θὰ ὀδηγήσει μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν ἀπόλυτη φτώχεια. Οἱ ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἀντέξουν γιὰ πολύ αὐτὸν τὸν ἰδιότυπο διωγμό καὶ πολλές ἀπ’ αὐτὲς θὰ κλείσουν ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ μετοικήσουν σὲ βαλκανικὲς χώρες. Αὐτὸ θὰ ὀδηγήσει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερα ποσοστὰ ἀνεργίας.
Τὰ capital controls ἦταν μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία γιὰ τοὺς νεοταξῖτες κυβερνῶντες μας νὰ διασώσουν γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὶς πτωχευμένες ἑλληνικὲς τράπεζες καὶ ταυτοχρόνως νὰ ἐξοικειώσουν τὸν ἄβουλο πληθυσμό στὴν χρήση πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν. Εἶναι πράγματι ντροπιαστικὸ νὰ βλέπεις στὰ super markets πολῖτες-πρόβατα νὰ πληρώνουν μὲ κάρτες καὶ μάλιστα εὐτελῆ ποσά. Ἐκείνοι οἱ πολῖτες-πρόβατα βρίσκονται σὲ πλήρη κατάσταση ἀποβλάκωσης καὶ δὲν βλέπουν τὸ συνολικό, δαιμονικὸ σχέδιο. Στὸ ὄνομα τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς θὰ ἐπιβάλλουν τὴν χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Ἔτσι, πράγματι, θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ φοροδιαφυγή, ἀλλά θὰ ἐξοντωθοῦν ὅλοι ἐκείνοι ποὺ ἐπιβιώνουν ἀπὸ τὴν – ἐξ ἀνάγκης – φοροδιαφυγή.
Θὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ σὲ κλέβει ἀσυστόλως τὸ «κρᾶτος» καὶ ἐσὺ νὰ μὴν μπορεῖς ν’ ἀνταποδώσεις, προσπαθώντας νὰ ζήσεις τὸν ἑαυτό σου καὶ τὴν οἰκογένειά σου. Οἱ Ἕλληνες ἔμαθαν νὰ ζοῦν αἰῶνες ὑπὸ τὸ κρᾶτος ἄγριας φορολογίας. Οἱ πόλεις-κράτη στὴν Ἀρχαῖα Ἑλλάδα ἀπομυζούσαν τὶς ἀποικίες τους, ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐπέβαλε δυσβάσταχτα χαράτσια στοὺς ὑποτελεῖς της, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία (Βυζάντιο), προκειμένου νὰ συντηρεῖται ὁ πολυάριθμος στρατός της (καὶ ὄχι μόνο). Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπέβαλε καὶ αὺτὴ μὲ τὴν σειρά της δυσβάσταχτους κεφαλικοὺς φόρους στὸ ὑπόδουλο γένος. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ αἰῶνες δίδαξαν στὸν Ἕλληνα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους ἐπιβίωσης σὲ καθεστῶτα ἀνήκουστης φορολόγησης. Τὸ ἴδιο συνεχίζεται ὥς τὶς μέρες μας· ὁ νεοέλληνας μέσα σ’ ἕνα ληστρικό περιβάλλον, σὲ ἕνα περιβάλλον ποὺ τοῦ κλέβει τὴν ζωή, άναγκάζεται νὰ κλέψει, μέσῳ τῆς φοροδιαφυγῆς, γιὰ νὰ ἐπιβιώσει. Ἡ ἐπιβολή τοῦ πλαστικοῦ χρήματος θὰ μετατρέψει τὸ ληστρικὸ περιβάλλον σὲ περιβάλλον οἰκονομικῆς ἀσφυξίας.
Πέρα ἀπὸ τὶς τσέπες τῶν Ἑλλήνων, ὅμως, ἀπειλεῖται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἐθνικὴ καὶ Ὀρθόδοξη συνείδηση τῶν ἐλληνόπουλων, μέσῳ τῆς νεο-προλεταριακῆς κατήχησης ἀπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους «φωστῆρες» τύπου Φίλη καὶ Λιάκου. Πολλαπλοὶ οἱ στόχοι τῆς νεοταξικῆς ἀριστερᾶς: Κατάργηση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας (ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει) καὶ ἀντικατάστασή της μὲ μιὰ Παιδεία δημιουργίας ἀπάτριδων, ἀνέστιων καὶ  ἄθεων ζώων. Ζώων ποὺ θὰ ἔχουν διδαχθεῖ μονάχα νὰ καταναλώνουν τὰ περιττώματα τῶν πολυεθνικῶν ἐταιρειῶν καὶ νὰ ἐργάζονται ὡς σκλάβοι σ’ αὐτές. Οἱ νέοι γενίτσαροι ποὺ ἐτοιμάζουν δὲν θὰ εἶναι ὀθωμανοί, ἀλλά μισέλληνες μὲ ἑλληνικὸ αἷμα! Κατάργηση προσευχῆς, ἐθνικῶν ἑορτῶν καῖ παρελάσεων, θρησκευτικῶν καὶ – ἀργότερα – ἀρχαίων ἑλληνικῶν, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν κατάλυση τοῦ ἐθνικοῦ – ὀρθόδοξου κράτους καὶ τὴν συνακόλουθη ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴν σημαῖα, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες θὰ ἔχουν καταστεῖ σὲ λίγα χρόνια μειοψηφία στὴν ἴδια τους τὴν χώρα.
Οἱ λαθρομετανάστες ἀποτελοῦν τὸ καλύτερο ἐργαλεῖο ἀλλοίωσης καὶ ἐκφοβισμοῦ τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ στὰ χέρια τῆς ἀριστερῆς – νεοταξικῆς λαίλαπας. Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ἡ ἀριστερὰ δὲν μπορεῖ νἀ λύσει τὸ πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν θέλουν. Ἡ μαρξιστικὴ πλύση ἐγκεφάλου τοὺς ἔχει κάνει καὶ πιστεύουν ὅτι οἱ λαθραῖοι εἶναι τὰ νέα ταξικά τους ἀδέλφια καὶ τὸ φαινόμενο τῆς λαθρομετανάστευσης εὐκαιρία κατάλυσης τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, μέσῳ μιᾶς διαφυλετικῆς ταξικῆς πάλης. Ἐπιχαίρει ἡ ἀριστερὴ σαπίλα γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἀπέραντο hotspot. Αὐτὰ τὰ hotspots θὰ ἀποτελέσουν σύντομα τοὺς θύλακες στρατολόγησης καὶ ἐξαπόλυσης τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στοὺς κοιμωμένους ἰθαγενεῖς.
Τὸ σχέδιο, λοιπόν, βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέλιξη καὶ τίποτα δὲν φαίνεται νὰ σταματᾶ τὴν πλήρη ἐκτέλεσή του. Ὁ Ἕλληνας ἔχει πάψει νὰ πολεμᾶ καὶ ἔχει παραδοθεῖ ἀμαχητί στὶς ὀρέξεις τοῦ κάθε ψυχανώμαλου. Ἔχει κλειστεῖ στὸν μικρόκοσμό του καὶ περιμένει τὸ μοιραῖο. Ἀφοῦ, ἐδῶ καὶ πολλά χρόνια, ἔχει ἀπωλέσει κάθε ἰκμάδα ἀξιῶν, ἰδανικῶν καὶ ὀρθόδοξης πνευματικότητος, ἔχει πλέον καταντήσει ἄβουλο ὂν, ἐπικίνδυνο καὶ γιὰ τὶς ἐρχόμενες γενιές.
greekorthodoxagon

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.

Συνολικές προβολές σελίδας

facebook