6.8.16

Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων

Ἐντελῶς συμπτωματικὰ καὶ ὅλως τυχαίως μέσα στὰ τελευταῖα 2-3 ἔτη τὰ ἑλληνόφωνα ΜΜΕ ξερνοῦν συστηματικὰ ἕναν ....
κατακλυσμὸ ἀπὸ πανομοιότυπα ἄρθρα ἀπὸ ἐκεῖνα μὲ τὶς ψεύτικες ἔρευνες, μὲ πανομοιότυπη φρασεολογία καὶ ξένη προέλευση (ἀπὸ τοὺς …φίλους μας τοὺς Ἄγγλους, ὡς συνήθως). Τὸ μήνυμα ἁπλό: «τὰ δικά σας συστήματα εἶναι κακά, σατανικὰ κτλ., τὰ δικά μας καλὰ καὶ παραδείσια, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πρέπη νὰ τὰ ἐνστερνισθεῖτε».
Ἄς δοῦμε τὴν ἐπιχείρηση ψυχολογικοῦ πολέμου μὲ μερικὲς ἐπιλογὲς (κυρίως 2015-2016) ἐκ τοῦ ὅλου μενοῦ…Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων1
Ὅλοι στὶς νότιες χῶρες δὲν μαμοῦν, ὅλοι στὶς βόρειες χῶρες μαμοῦν συνεχῶς πλὴν Πολωνῶν, ποὺ δὲν τοὺς χωνεύει κάποιος, γιατὶ δὲν εἶναι προτεστάντες.
Νὰ μὴν ξεχάσω νὰ προσθέσω ὅτι ὅλοι στὶς νότιες χῶρες εἶναι μαμόθρεφτα καὶ τοὺς ζοῦν οἱ γονεῖς τους ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς χειραφετημένους στὶς βόρειες χῶρες ποὺ εἶναι πιὸ μάγκες ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς καὶ τὰ φέρνουν βόλτα μόνοι τους, δηλαδὴ τοὺς ζεῖ τὸ κράτος-νταντὰ μὲ ἐπιδόματα ἀνεργίας, ἐνοικίου, ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως, διδάκτρων σχολῶν, ἐπιδοτουμένων θέσεων ἐργασίας, ἔξτρα ἐπιδομάτων γιὰ τὰ μικροέξοδα τοῦ μηνὸς κτλ. κτλ. κτλ. Τέτοια μαγκιά…Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων2
Ὅλες οἱ ξένες τουρίστριες, εἰδικὰ ἀπὸ τὶς βόρειες χῶρες, ἐρχονται ἐδῶ τόσες δεκαετίες γιὰ τὰ μικρά μας πέη. Κορίτσια μὴν σκοτώνεστε, ἔχει γιὰ ὅλες.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων3
Μπορεῖ νὰ ἔχουμε 5 γυμναστήρια σὲ κάθε γειτονιά, καὶ ἀμέτρητους ἀθλητικοὺς συλλόγους, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ποδάλατα σὰν τοὺς Σκανδιναυοὺς ποὺ κοπροσκυλιάζουν ὅλο τὸν χρόνο σὲ ἕναν καναπὲ πίνοντας 346 μπύρες στὴν καθησιά τους.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων4
Εἴμαστε ἡ μοναδικὴ ἐξαίρεσις στὰ διαγαλαξιακὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα, παρότι ἀπὸ τοὺς πρῶτους καπνιστὲς στὸν πλανήτη ταυτοχρόνως ἔχουμε ΚΑΙ …παχυσαρκία.
παχυσαρκία, ἀποδεδειγμένα στὶς ΗΠΑ, ἔχει διογκωθεῖ ἀπὸ τὸ ἀντικαπνιστικὸ καὶ τὰ χάπια, συνήθειες τοῦ προτεσταντικοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ κόσμου. Κάποιοι κρίνουν ἐξ ίδίων τ’ ἀλλότρια…
Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων5
Τὰ νούμερα ἀλλάζουν διαρκῶς, ἀλλά μήπως τά προσέχει κάποιος; Σημασία ἔχει νὰ μένῃ ἡ ἐντύπωσις, ὅπως τονίζουν στὶς τεχνικὲς καλοῦ μάρκετινγκ.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων6
Ἔλα μου ντέ. Ἀκοὺς ἐκεῖ νὰ μὴν θέλουμε νὰ κάνουμε ἐθελοντικὴ ἐργασία τσάμπα καὶ νὰ ζητᾶμε καὶ μισθό. Εἴμαστε περίεργος λαὸς ἐμεῖς..Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων7
Μὴν νομίζετε πάντως ὅτι καὶ ἀλλοῦ περνοῦν αὐτὰ τὰ κόλπα..Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων8
Μετάφρασις: οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις δὲν ἔχουν ἐξοντωθεῖ πλήρως, ὅπως στὸν πεπολιτισμένο βορρᾶ ποὺ οὔτε μαγαζὶ νὰ ἀγοράσῃς καρφίτσα δὲν παίζει, καὶ ψάχνεις πλέον στὸ δίκτυο νὰ παραγγείλῃς ὅπως ὅπως κάτι ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὰ περιορισμένη πραμάτεια τῶν μεγάλων ἁλυσίδων-μονοπωλίων.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων9
Τὸ ἐγχείρημα τῆς ἐξαλείψεως τῶν μετρητῶν καὶ τῆς πλήρους παρακολουθήσεως τῶν συναλλαγῶν (ποὺ πωλοῦν κατόπιν τὰ δημόσιά τους σὲ μεγάλες πολυεθνικὲς ἐταιρεῖες – γιὰ «στατιστικοὺς λόγους») ἔχει πιάσει μερικῶς τόπο στὶς βόρειες χῶρες (καὶ ὡς ἀσύλληπτα ἐνεργοβόρο σύστημα τοὺς ἀνέβασε τρελλὰ καὶ τὰ ἐπὶ πλέον χαράτσια στοὺς λογαριασμοῦς ἠλεκτρικοῦ), ἀλλὰ ἐμεῖς ἀκόμη εἴμασθε καχύποπτοι. Εἴπαμε, περίεργος λαός…Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων10
Ἀλλοῦ ζητοῦν 300 εὐρὼ γιὰ νὰ σοῦ βάλουν μιὰ γάζα, καὶ γιὰ ἰδιωτικὸ ὀδοντίατρο οὔτε λόγος, ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ πληρώσῃ ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη ἕναν ἀπλὸ γιατρό, γιατὶ τὰ κόστη εἶναι τρελλά. Στὰ δὲ δημόσιά τους δὲν σὲ ἐξετάζουν κἂν μὲ χίλιες δύο δικαιολογίες γιατὶ «κοστίζει», γιατρὸ βλέπεις πιὸ δύσκολα κι ἀπὸ τὸ νὰ δῇς τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ ἀποφαίνονται ἐὰν ἔχῃς πρόβλημα ἢ ὄχι συμβουλευόμενοι …στατιστικές. Ἔχει προχωρήσει ἡ μαντεία στὶς ἡμέρες μας! Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν ἄλλη καταφέρνουμε καὶ νὰ πηγαίνουμε ἀκόμη σὲ ἰδιωτικοὺς γιατρούς, καὶ στὰ δημόσια νοσοκομεῖα τὸ γλεντᾶμε – καὶ κερνᾶμε καὶ τοὺς περαστικούς, τοὺς μετανάστες, τοὺς ἐξωγήινους ὅποτε σταματοῦν νὰ ἀλλάξουν τὰ λάδια κτλ. κτλ. κτλ.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων11
Ἡ δὲ ξένη νεολαία πάλι κτυπᾶ πρωτιὲς στὸν προβατισμό, ποιοὶ θὰ βγοῦν τὰ πιὸ καλὰ ῥομπότ. Πιᾶσε τὰ ἀγγλάκια καὶ τὰ σουηδάκια νὰ δῇς σὲ τὶ κατάσταση εἶναι, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἡ νεολαία μας θὰ σοῦ φαίνεται ..Ἀϊνστάιν.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων12
Στὸ προηγμένο ἀγγλικὸ σύστημα φακελώνουν τὰ τρίχρονα γιὰ …ρατσισμό, καὶ στὰ σκανδιναυικὰ σοβιὲτ οἱ δάσκαλοι ἔχουν σχεδὸν ἀντικατασταθεῖ μὲ γιατροὺς καὶ τὴν προτεσταντικὴ Ἱερὰ Ἐξέταση, σόρρυ, τὶς «κοινωνικὲς ὑπηρεσίες» ἤθελα νὰ πῶ, ποὺ φορτώνονται ἐφ’ ὅρου ζωῆς στὰ παιδάκια, ἇμα κάποιο ἀργήσῃ, ξέρω ‘γὼ 5 λεπτά, ἀφοῦ κτυπήσῃ κουδοῦνι. Νὰ τοὺς τὸ ἀναγνωρίσουμε πάντως, τὰ σύγχρονα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ποὺ ἔχουν εἶναι βελτιωμένα καὶ ἔχουν κάποια ὑγειονομικὴ περίθαλψη, μὴν τοὺς ξαναπεθάνουν μαζικὰ οἱ φυλακισμένοι ὅπως ἔπαθαν ἐκείνοι οἱ ἐρασιτέχνες οἱ Ναζί. Ἐμεῖς πάλι ῥέμπελοι, ἰθαγενεῖς, ἄσε ποὺ ἀκόμη δὲν χαπακώνουμε τὰ παιδάκια μὲ Ριταλίν..Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων13
Τὸ τερμάτισαν. Ἕλληνας καὶ καθαριότητα σπιτιοῦ εἶναι τόσο ἄῤῥηκτα συνδεδεμένα, σὰν τὸν Ἀμερικανὸ καὶ τὰ χάπια του, σὰν τὸν Γερμανὸ καὶ τὸ σαδομαζοχιστικὸ σέξ, σὰν τὸν Γάλλο καὶ τὰ τρίγωνα, σὰν τὸν Σκανδιναυὸ καὶ τὶς βότκες του.
Ὑπ’ ὄψιν, ὅσοι ταξειδεύουμε, ὁ βορρᾶς μᾶς ἔχει καταπλάξει: ζοῦν τόσο βρώμικα καὶ ἀκατάστατα ποὺ ἀποφεύγουν σὲ τεράστιο βαθμὸ τὶς κοινωνικὲς ἐπισκέψεις ἐπειδὴ ἀκριβῶς βαριοῦνται νὰ καθαρίσουν. Καλά, τό συνεργεῖο τοῦ δήμου περιμένουν νά τούς καθαρίῃ τὸ σπίτι;

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Αὐτὰ τὰ περίεργα συμβαίνουν μὲ ῥαγδαία αὐξανόμενο ῥυθμό, τὰ τελευταῖα ἔτη, χάριν στὴν αὐτοματοποίηση τῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὴν μία, ποὺ ἀνατυπώνουν ἔτοιμο περιεχόμενο ἀπὸ τὴν ξένη μητρικὴ ἑταιρεία στὸν ὅμιλο τῆς ὁποίας ἀνήκουν, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν γνωστή, παρωχημένη, συνηθισμένη προτεσταντικὴ τακτικὴ τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ κόσμου, ποὺ συνίσταται στὴν στοχευμένη ἐκπόνηση ἰδεολογικῆς ἐπιθέσεως σὲ ἄλλες χῶρες, στὶς ὁποῖες ἔχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, καὶ άλλοιώσεως ἐντοπίων συνηθειῶν. Μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἐνοχῶν, τὴν ἐμφάνιση τοῦ θύματος σὰν κατωτέρου, ποὺ τοῦ «ἀξίζει νὰ παθαίνῃ ὅ,τι παθαίνῃ» καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἐπιτιθεμένου σὰν τοὺ καλοῦ, πεφωτισμένου σωτῆρος, ποὺ ἦλθε νὰ «σώσῃ» τὸν ἁμαρτωλὸ ἰθαγενή, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν δικῶν του πεφωτισμένων, ὑπὲρ -προηγμένων συστημάτων, ἰδεολογιῶν, συνηθειῶν, νόμων κτλ. κτλ. κτλ.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων14
Οἱ φίλοι μας (οἱ Ἄγγλοι κυρίως) μυαλὸ δὲν ἔβαλαν.
Ὅτι ἡ χώρα μας ἔγινε -καὶ εἶναι ἀκόμη- στόχος μίας ἐγκληματικῆς ἐπιθέσεως, ὄχι μόνον γιὰ τὴν γῆ καὶ τοὺς πόρους της, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ζωῆς της, εἶναι κάτι ποὺ ὅλοι οἱ πολίτες ἔχουν καταλάβει.  Εἰδικὰ μετὰ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις σχετικὰ μὲ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς ἐγκληματικῆς πολιτικῆς ποὺ κατέστρεψε μέρος τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν δομῶν της χώρας.
Ὁ πόλεμος δὲν ἔχει τελειώσει. Ὅλα τὰ προηγούμενα ἔτη ὁ ἐχθρὸς ἐστόχευσε πρωτίστως στὸ ἠθικὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλα ὅσα ἔκανε αὐτὸν τὸν σκοπὸ εἶχαν, τὴν κάμψη αὐτοῦ τοῦ ἠθικοῦ. Διότι ἡ πολεμικὴ ἐπιτυχία εἶναι καὶ θέμα ἀμύνης: ὅταν κατεβάζῃς τὴν ἀσπίδα σου, ὅταν πέφτουν οἱ ἄμυνές σου, τότε μόνον εὐρίσκει ὁ ἐχθρὸς τὰ ἀπαραίτητα «ἀνοίγματα» γιὰ νὰ προελάσῃ.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων15
Θωρακισθεῖτε.
Ἡ ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τοῦ λαοῦ μας συνεχίζεται. Καὶ ὅσο περισσότερο ἀποτυγχάνει ὁ ἐχθρός, ὅσο περισσότερο ἀντιστέκονται οἱ Ἕλληνες καὶ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ὑποκύψουν, ὅσο περισσότερο ἀποκαλύπτονται ἡ ἐχθρότητα καὶ τὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος μας, τόσο περισσότερο λυσσᾶ αὐτὸς ὁ ἐχθρός. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ χρονικὴ συγκυρία αὐτοῦ τοῦ καταιγισμοῦ δημοσιευμάτων μόνον τυχαία δὲν εἶναι.
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ καταλάβῃ ἡ κρίσιμη μάζα τῶν ἀνθρώπων μας τὸ εἶδος τῶν τακτικῶν ποὺ ἐπιχειροῦνται ἐναντίον μας, καὶ νὰ σταματήσῃ ἐντελῶς νὰ δίδῃ σημασία στὴν «αὐτοματοποιημένη δημοσιογραφία» τῶν ξενοφέρτων ψευδο-εἰδήσεων καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν ψευδο-ἐρευνῶν. Μὴν τὰ πιστεύετε. Δὲν εἶναι τίποτά ἄλλο παρὰ τεχνικὲς προερχόμενες ἀπὸ τὸν κλάδο τοῦ συμπεριφορισμοῦ. Μὴν ἐκτίθεσθε στὸν συνεχὴ αὐτὸν βομβαρδισμὸ τοῦ ἠθικοῦ μας, ἀλλὰ προφυλαχθεῖτε κάθε φορὰ ποὺ γίνεται ἐπιδρομή.Ἐπιχείρησις ψυχολογικοῦ πολέμου κατὰ τῶν Ἑλλήνων16

Νὰ ἐμπιστεύεσθε τὶς αἰσθήσεις σας, τὴν ἐμπειρία σας, τὴν πείρα σας, τὰ ὅσα παρατηρεῖτε καὶ τὰ ὅσα συμπεραίνετε σκεπτόμενοι καλλίτερα, καὶ χωρὶς βιασύνη.
Ποτὲ μὴν παρατᾶς τὸ ποιὸς εἶσαι γιὰ νὰ σὲ ἀποδεχθοῦν δῆθεν, μερικοὶ στυγνοὶ ἐγκληματίες, ποὺ τοὺς ξέρει ὅλη ἡ πιάτσα σὰν κάλπικες δεκάρες δεκαετίες τώρα. Τὸ ἠθικὸ ὑψηλά, παιδιά, πάντα.

Πέρσεια Ἑκάτη
http://www.triklopodia.gr/0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.

Συνολικές προβολές σελίδας

facebook